Zamrożenie wynagrodzeń sędziowskich może doprowadzić do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości – ostrzega w swoim stanowisku Krajowa Rada Sądownictwa. Wystąpienie jest reakcją na pojawiające się informacje o planowanym na rok 2012 zamrożeniu wynagrodzeń przedstawicieli Temidy.

W kwietniu 2009 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady wynagradzania sędziów. Zgodnie z nimi płace zostały powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, którego wysokość co roku ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Nowy system wprowadził także mnożniki, których wysokość uzależniona jest od etapu kariery sędziego. Zmiany wiązały się ze wzrostem wynagrodzeń przedstawicieli Temidy.

Zdaniem KRS zablokowanie tego mechanizmu pogłębi stan sprzeczności z konstytucją, która stanowi, że sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. Ponadto członkowie rady zwracają uwagę na fakt, że może to doprowadzić do rozgoryczenia środowiska sędziowskiego oraz eskalacji kosztownych akcji protestacyjnych. Co więcej, zniechęceni sędziowie będą odchodzić z zawodu, a takie decyzje podejmują zazwyczaj ci najbardziej wartościowi i doświadczeni. KRS ostrzega, że decyzja o zamrożeniu sędziowski wynagrodzeń w 2012 r. może doprowadzić do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości, pytane o plany dotyczące płac sędziów, informuje, że projekt budżetu na 2012 r. nie został jeszcze przedstawiony przez ministra finansów.

– Dlatego też na tym etapie trudno się odnosić do jego rzekomych zapisów. Prace nad projektem ustawy budżetowej na 2012 r. trwają – wyjaśnia Joanna Dębek, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości.