Wydawanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących prokuratury i związanych z jej działalnością oraz piecza nad zawodem prokuratora i pracowników prokuratury – to niektóre uprawnienia, jakie przyznaje KRP poselski projekt ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury.

Na wzór KRS

– Uregulowanie zasad funkcjonowania KRP w odrębnej ustawie jest konieczne, tak jak ma to miejsce w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa – mówi prokurator Jacek Skała z Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza.

Projekt przewiduje, że rada będzie miała uprawnienie do występowania z żądaniem podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec prokuratora w przypadku uzyskania informacji o oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa lub uchybieniu godności urzędu. Rada będzie też wydawać opinie przy powołaniu prokuratora apelacyjnego, prokuratora okręgowego, prokuratora rejonowego oraz ich zastępców. Zakres działania Krajowej Rady Prokuratury nie będzie ograniczał się tylko do sprawowania pieczy nad zawodem prokuratora. Do jej zadań będzie należało również wypowiadanie się w sprawach dotyczących pracowników prokuratury.

Projekt precyzuje ponadto zakres opinii o projektach aktów prawnych. Rada będzie opiniować tylko projekty, które są związane z prokuraturą i jej działalnością. Posłowie, wzorując się na uprawnieniach Krajowej Rady Sądownictwa, chcą ponadto poszerzyć uprawnienia KRP w postępowaniu dyscyplinarnym i przyznać jej prawo występowania z wnioskiem o wznowienie postępowania dyscyplinarnego do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego lub Sądu Najwyższego.

Wybór członków

Tak jak do tej pory KRP będzie wskazywała kandydata na stanowisko prokuratora generalnego.

– Rada powinna przedstawiać na to stanowisko dwóch kandydatów, a nie tylko, tak jak jest to obecnie, jednego – komentuje Jacek Skała.

Projekt zakłada, że tak jak dotychczas w skład KRP wchodzić będzie 25 członków. Nie zmieni się również tryb ich wyboru. Jacek Skała zauważa, że obecny tryb wyklucza z Krajowej Rady Prokuratorów tych, których jest najwięcej i którzy wykonują pracę oskarżycielską, a więc prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych.

– Wśród obecnych członków jest tylko jeden prokurator, który na co dzień prowadzi śledztwa – dodaje prokurator.