Konsument, odstępując od umowy pożyczki, zapłaci odsetki od kapitału za czas korzystania z kredytu. Pośrednik będzie musiał informować kredytobiorcę o wysokości swojej prowizji.
Z 10 do 14 dni zostanie wydłużony termin na odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki bez podawania przyczyn – to jedna z najważniejszych zmian, jakie przewiduje projekt nowej ustawy o kredycie konsumenckim. Dziś w Sejmie odbędzie się jego trzecie czytanie.
Nowe przepisy znacznie zwiększą wysokość kwoty, do której można będzie udzielić kredytu konsumenckiego. Obecnie prawo stanowi, że aby pożyczka została objęta ochroną wynikającą z przepisów, jej wysokość nie może przekraczać 80 tys. zł. Po zmianach ochroną prawną wynikającą z nowej ustawy o kredycie konsumenckim zostaną objęte pożyczki w wysokości do 255 550 zł.
Nowe przepisy przewidują zmianę zasad rozliczania między bankiem a kredytobiorcą. Jeżeli konsument będzie korzystał z prawa odstąpienia od umowy, będzie musiał zwrócić kapitał oraz odsetki od kapitału za okres, w którym korzystał z kredytu. Jeżeli korzystał z kapitału np. przez tydzień i po tym czasie odstąpił od umowy, to za ten okres będzie zobowiązany do zapłaty odsetek. Obecnie przepisy są korzystniejsze dla konsumenta, gdyż przed upływem terminu do odstąpienia od umowy nie jest on zobowiązany do zapłaty oprocentowania.
Zmiany planowane są także w przypadku odstąpienia przez klienta od umowy kredytu. Zgodnie z nowymi przepisami konsument będzie mógł odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie nie 10 dni (tak jak teraz), ale 14 dni kalendarzowych.
– Zmiana ta przyznaje konsumentom więcej czasu do namysłu i ewentualnego wycofania się z decyzji podjętej pod wpływem impulsu – mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Projekt ma także wprowadzić dodatkowe obowiązki dla pośredników kredytowych. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, będą oni musieli informować kredytobiorcę o wysokości swojego wynagrodzenia. Będą też udzielać informacji, czy dostają wynagrodzenie za pośrednictwo również od kredytodawcy, oraz mówić o zakresie swoich uprawnień (np. czy działają dla jednego, czy dla kilku kredytodawców). Pośrednik zostanie także zobowiązany do wyjaśnienia konsumentowi jego praw i obowiązków wynikających z zawieranej umowy o kredyt.