Kredyty nawet do 255 550 zł zostaną objęte nową ustawą o kredycie konsumenckim. Klient odstępujący od umowy zapłaci odsetki za czas korzystania z kredytu.
Z 10 do 14 dni zostanie wydłużony termin na odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki bez podawania przyczyn. Tak wynika z nowej ustawy o kredycie konsumenckim, nad którym Sejm pracuje na obecnym posiedzeniu.
Nowe przepisy znacznie zwiększą wysokość kwoty, do której można będzie udzielić kredytu konsumenckiego. Obecnie prawo stanowi, że aby pożyczka została objęta ochroną wynikającą z przepisów, jej wysokość nie może przekraczać 80 tys. zł. Po zmianach ochroną prawną wynikającą z nowej ustawy o kredycie konsumenckim zostaną objęte pożyczki w wysokości do 255 550 zł.
Odmiennie zostaną także uregulowane zasady rozliczania między bankiem a kredytobiorcą. Jeżeli konsument będzie korzystał z prawa odstąpienia od umowy, to będzie musiał zwrócić kapitał plus odsetki od kapitału za okres, w którym korzystał z kredytu. Tak więc jeżeli korzystał z kapitału np. przez siedem dni i po siedmiu dniach odstąpił od umowy, to za ten okres musi zapłacić odsetki. Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie są korzystniejsze dla konsumenta, gdyż przed upływem terminu do odstąpienia od umowy nie jest on zobowiązany do zapłaty oprocentowania.