Pożyczki w wysokości do 255 550 zł zostaną objęte przepisami nowej ustawy o kredycie konsumenckim.
Klient odstępujący od umowy zapłaci odsetki za czas korzystania z kredytu – to jedna ze zmian, jakie wynikają z nowej ustawy o kredycie konsumenckim, którą w piątek podpisał prezydent.
Nowe przepisy znacznie zwiększą wysokość kwoty, do której banki będą mogły udzielać kredytu konsumenckiego. Dotychczasowe przepisy stanowią, że aby pożyczka została objęta ochroną wynikającą z przepisów, jej wysokość nie może przekraczać 80 tys. zł. Po zmianach ochroną prawną wynikającą z nowej ustawy o kredycie konsumenckim zostaną objęte pożyczki w wysokości do 255 550 zł.
Odmiennie zostaną także uregulowane zasady rozliczania między bankiem a kredytobiorcą. Jeżeli konsument będzie korzystał z prawa odstąpienia od umowy, to będzie musiał zwrócić kapitał plus odsetki od kapitału za okres, w którym korzystał z kredytu. Tak więc jeżeli korzystał z kapitału np. przez siedem dni i po siedmiu dniach odstąpił od umowy, to za ten okres musi zapłacić odsetki. Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie są korzystniejsze dla konsumenta, gdyż przed upływem terminu do odstąpienia od umowy klient nie jest zobowiązany do zapłaty instytucji kredytowej oprocentowania.
Zmiany będą dotyczyć także sytuacji odstąpienia przez klienta od umowy kredytu. Zgodnie z nowymi przepisami konsument będzie mógł odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie nie 10 dni (tak jak teraz), ale 14 dni kalendarzowych.
Nowa ustawa wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.