Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na 31 marca tego roku, godz. 24.00.

Tegoroczny spis będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.

Zgodnie z zaleceniami ONZ, przygotowanymi wspólnie z Unią Europejską spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 10 lat, na przełomie poszczególnych dekad w roku kończącym się na „1”.

Zachodzące zmiany

Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w sferze demograficznej i społecznej, m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zwrócono na to uwagę w wyjaśnieniach Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).

Jak podkreślono, w spisie w 2011 roku istotne będzie również uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 roku.

Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły, jeśli chodzi o ludność, stan mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi.

Należy podkreślić, że spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, a także osoby niemające miejsca zamieszkania.

Ponadto spisem zostaną objęte mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną, czyli z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz zbieranych danych.