Nowe zasady udzielania pożyczek osobom fizycznym. Po zmianach nowa ustawa o kredycie konsumenckim obejmie kredyty o wysokości do 255 550 zł.
Kredyty nawet do 255 550 zł zostaną objęte nową ustawą o kredycie konsumenckim, której projekt sejmowa komisja gospodarki skierowała do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu.
Projekt przewiduje duże zmiany dotyczące zasad odstąpienia przez konsumenta od umowy kredytu. Gdy nowa ustawa wejdzie w życie, kredytobiorca będzie mógł to zrobić bez podania przyczyny w terminie nie 10 dni, tak jak jest to teraz, ale w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Odmiennie zostaną także uregulowane zasady rozliczania między bankiem a kredytobiorcą. Jeżeli konsument będzie korzystał z prawa odstąpienia od umowy, to będzie musiał zwrócić kapitał plus odsetki od kapitału za okres, w którym korzystał z kredytu. Tak więc jeżeli korzystał z kapitału np. przez siedem dni i po siedmiu dniach odstąpił od umowy, to za ten okres musi zapłacić odsetki. Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie są korzystniejsze dla konsumenta, gdyż przed upływem terminu do odstąpienia od umowy nie jest on zobowiązany do zapłaty oprocentowania. Ponadto nowe przepisy znacznie zwiększą wysokość kwoty, do której można będzie udzielić kredytu konsumenckiego. Obecnie bowiem ustawa o kredycie konsumenckim stanowi, że aby pożyczka została objęta jej przepisami, jej wysokość nie może przekraczać 80 tys. zł. Po zmianach nowa ustawa o kredycie konsumenckim obejmie kredyty o wysokości do 255 550 zł.
Ponadto projekt ma także wprowadzić dodatkowe obowiązki dla pośredników kredytowych. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, będą oni musieli informować kredytobiorcę o wysokości swojego wynagrodzenia, o tym, czy za pośrednictwo otrzymuje wynagrodzenie również od kredytodawcy, o zakresie swoich uprawnień, szczególnie czy działa wyłącznie dla jednego, czy dla kilku określonych kredytodawców. Ponadto pośrednik będzie musiał wyjaśnić konsumentowi jego prawa i obowiązki wynikające z zawieranej umowy o kredyt.