14 dni na odstąpienie od umowy, formularz informacyjny, zmiany zasad opłat i prowizji oraz wcześniejszej spłaty - o takich nowych rozwiązaniach w ustawie o kredycie konsumenckim przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Nowa ustawa z 10 do 14 dni wydłuża termin odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wyjątkiem są tu odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty oraz inne koszty, poniesione na rzecz organów administracji publicznej oraz opłaty notarialne.

Urząd podkreśla, że istotną zmianą jest także wprowadzenie formularza informacyjnego, który ma zawierać wszystkie podstawowe informacje o kredycie, takie jak koszty pożyczki, całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia itp. Na ich podstawie konsumenci będą mogli podjąć świadomą decyzję odnośnie zaciąganego kredytu, a także z łatwością porównywać oferty różnych przedsiębiorców, ponieważ standardowy formularz zostanie wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich UE - podkreśla UOKiK.

Nowe przepisy likwidują maksymalny próg 5 proc. łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Z kolei instytucje udzielające kredytów będą mogły pobierać rekompensatę w przypadku, gdy konsument wcześniej spłaci zaciągniętą pożyczkę.

Zgodnie z obecną ustawą o kredycie konsumenckim wcześniejsza spłata nie pociąga za sobą żadnych opłat. UOKiK przypomina, że zmiana nie będzie jednak dotyczyła wszystkich kredytów, a jedynie pożyczek o stałej stopie oprocentowania, i tylko w sytuacji, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy określoną wartość - w Polsce trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw według danych GUS.

Urząd podkreśla też, że nowe prawo wymaga, by oprócz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania konsument otrzymywał cały pakiet szczegółowych informacji zawsze wtedy, gdy kredytodawca podaje koszt uzyskania pożyczki. Chodzi m.in. o całkowitą kwotę kredytu, stopę oprocentowania wraz z wyszczególnieniem opłat zawartych w całkowitym koszcie pożyczki.

UOKiK przypomina, że nowe przepisy tylko w niewielkim stopniu dotyczą kredytów hipotecznych, m.in. w zakresie informacji udzielanych konsumentowi. Na etapie przed zawarciem kontraktu będzie on musiał zostać poinformowany o m.in. całkowitej kwocie kredytu, wymaganym wkładzie własnym, zasadach i terminach spłaty kredytu, całkowitej kwocie do spłaty, koszcie kredytu.

W umowach o kredyt indeksowany w stosunku do waluty obcej walutowy podawane będą dodatkowo m.in. informacje o sposobie i terminach ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota uruchamianego kredytu oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty i spłaty kredytu. Wszystkie dane będą musiały zostać przekazane przez kredytodawcę na formularzu informacyjnym.

Nowe regulacje obejmą kredyty o wartości do 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Ustawę będą musiały stosować wszystkie instytucje finansowe, w tym m.in. SKOK-i i parabanki.

Ustawa, którą na początku czerwca podpisał prezydent Bronisław Komorowski, wchodzi w życie 18 grudnia.