Zrobiliśmy kolejny krok ku temu, by skutecznie promować i wdrażać formułę partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstała Platforma współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Porozumienie w tej sprawie podpisało 28 instytucji, w tym przedstawiciele ośmiu ministerstw, prezydenci największych miast w Polsce, prezesi związków samorządów oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Zamówień Publicznych i Bank Gospodarstwa Krajowego.
Platforma będzie służyć jako forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami przez realizację konkretnych projektów. Innymi słowy, ma pomóc rozwiązywać rzeczywiste problemy związane z wdrażaniem PPP. Dodatkowo pod adresem www.ppp.gov.pl uruchomiliśmy nowy portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Będziemy na nim przede wszystkim zamieszczać wzory dokumentów i umów, zarówno te wypracowywane przez resort, jak i przekazywane przez członków platformy. Oprócz tego będziemy m.in. sukcesywnie poddawać pod dyskusję działania zespołu sterującego, opisywać bieżące wydarzenia oraz aktualnie analizowane zagadnienia prawno-ekonomiczne.
Z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych będzie gromadzenie informacji w jednym miejscu. Fachowa pomoc będzie im towarzyszyć na każdym etapie. Dzięki platformie usprawnimy administrację i zmniejszymy koszty dokumentacji. Przy standaryzowaniu dokumentów i procedur będziemy korzystać z doświadczeń środowiska naukowego oraz zagranicznych instytucji, m.in. Komisji Europejskiej, Eurostatu, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych krajów członkowskich UE.
Poligonem doświadczalnym dla procesu wymiany informacji będą cztery duże, pilotażowe projekty spalarniowe z Programu Infrastruktura i Środowisko. Następnie będziemy starali się zachęcić samorządy do uruchamiania już w tym budżecie unijnym kolejnych projektów. Mogą to być np. szpitale, szkoły czy projekty związane z poprawą efektywności energetycznej. Zachęcam samorządy do rozważenia realizacji projektów przez partnerstwo publiczno-prywatne. Poza ulgą dla ich budżetów formuła ta daje mnóstwo innych korzyści: wymusza lepsze przygotowanie projektów, terminowość i oszczędności, lepiej wykorzystuje kompetencje przez podział zadań i ryzyka między sektor publiczny i prywatny. Uwzględnia pełen cykl projektu i zachęca do poszukiwania różnych źródeł finansowania. Jestem głęboko przekonana, że przy pomocy platformy PPP wzrośnie liczba projektów realizowanych w tej formule.