Do cesji domeny .eu potrzebne są kopie dokumentów.
Operacje związane z domeną europejską podlegają rozporządzeniom unijnym oraz zasadom określonym przez EURid (Europejski Rejestr Nazw Domen Internetowych). Cesję domeny wykonuje się najczęściej w trzech przypadkach: sprzedaży adresu na rynku wtórnym, przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa, a także sprzedaży firmy lub jej wydzielonej części, np. strony WWW.
Zgodnie z zasadami określonymi przez EURid chęć wykonania cesji powinna być potwierdzona przez obecnego i przyszłego abonenta. Obie strony muszą w ciągu 7 dni zaakceptować zaproszenie przesłane przez EURid na adresy e-mail. Jeżeli takie potwierdzenie nie nastąpi z obu stron, konieczna jest akceptacja cesji na stronie internetowej EURid lub wysłanie faksu z odręcznymi podpisami reprezentantów. Po dopełnieniu wszystkich formalności EURid ma 5 dni roboczych na rozpatrzenie i zatwierdzenie cesji.
EURid nie wymaga potwierdzenia tożsamości lub prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostarczenie kopii dokumentów. Obecnie trwają spory co do konieczności wykonywania cesji w formie papierowej i debaty związane z procedurą online. W mojej ocenie zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zarówno obecnemu jak i przyszłemu abonentowi, a także rejestratorowi, jest możliwe tylko dzięki cesji wykonanej w formie tradycyjnej. Dlatego też w celu sfinalizowania cesji osoby fizyczne powinny przesłać kopię dowodu osobistego lub notarialne potwierdzenie podpisu, przedsiębiorstwa natomiast aktualne dokumenty firmy: wyciąg z KRS, umowę spółki cywilnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu REGON.