Znane są już dokładne terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że zgodnie z wcześniejszymi propozycjami odbędzie się on w dniach 14 czerwca – 17 czerwca 2011 r. Termin ten uzyskał akceptację Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Egzamin na komputerze

Aplikanci ostatniego roku będą mieli szansę uzyskania tytułu adwokata i radcy prawnego w dogodniejszych warunkach niż ich zeszłoroczni koledzy. Zgodnie bowiem z postulatami aplikantów oraz samorządów adwokackiego i radcowskiego tegoroczne egzaminy odbędą się przy użyciu komputerów.

Wcześniejsze zapowiedzi ministra sprawiedliwości zostały oficjalnie potwierdzone w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dodatkowe komisje

Zgodnie z postulatami aplikantów oraz samorządów prawniczych minister sprawiedliwości planuje powołanie komisji egzaminacyjnych w dodatkowych, w stosunku do ubiegłego roku, okręgowych radach adwokackich oraz okręgowych izbach radców prawnych. Rok temu egzaminy przeprowadzało 40 komisji egzaminacyjnych. MS planuje, że w tym roku zostanie ich powołanych 75, w tym 24 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i 51 do radcowskiego. W stosunku do zeszłorocznych egzaminów łączna liczba komisji egzaminacyjnych wzrośnie prawie dwukrotnie. Dodatkowa komisja egzaminacyjna ma zatem zostać powołana w Białymstoku dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach. W celu przeprowadzenia egzaminu radcowskiego zostaną natomiast powołane komisje egzaminacyjne w Toruniu oraz Zielonej Górze dla obszaru właściwości tamtejszych okręgowych izb radców prawnych.

Więcej aplikantów

Podjęcie takiej decyzji zostało uzasadnione liczbą osób przystępujących do egzaminu w poszczególnych izbach oraz względami organizacyjnymi. Łącznie do egzaminu adwokackiego i radcowskiego przystąpi w tym roku ok. 4900 aplikantów, podczas gdy w ubiegłym roku ich liczba wynosiła 1906 osób. Wszyscy kandydaci mają do rozwiązania egzamin składający się z pięciu części. Aplikanci będą mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań. W kolejnych dniach będą się natomiast zmagać z zadaniami z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego.