Tylko do jutra aplikanci radcowscy i adwokaccy mogą zgłaszać uczestnictwo w wyznaczonych na połowę czerwca egzaminach zawodowych.
W tym roku do zawodowych egzaminów prawniczych przystąpi około 5,5 tys. zdających – wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Egzamin będzie się składał z pięciu części. W pierwszym dniu aplikanci rozwiążą test jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań. W kolejnych dniach zmierzą się z zadaniami z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Po raz pierwszy zdający będą mogli skorzystać ze swoich komputerów. Umożliwia to znowelizowane rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego. Zdający będą mogli wybrać, czy sporządzą prace egzaminacyjne odręcznie, czy na komputerze.
– W celu umożliwienia zdającym wykorzystania własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu resort sprawiedliwości przygotował aplikację egzaminacyjną, która na specjalnych nośnikach (pendrive) zostanie przekazana osobom przystępującym do egzaminu – tłumaczy Joanna Dębek z MS.
Dodaje, że aplikacja egzaminacyjna została wyposażona w edytor tekstu, który blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.
Osoby, które ukończyły aplikację adwokacką bądź radcowską, mogą zgłaszać chęć przystąpienia do egzaminu jeszcze tylko do jutra. W tym celu powinny złożyć we właściwej radzie adwokackiej bądź izbie radcowskiej stosowne podanie wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty oraz zadeklarować chęć zdawania egzaminu na własnym sprzęcie komputerowym.