Dokument podpisany zaawansowanym podpisem elektronicznym będzie miał takie samo znaczenie prawne jak dokument podpisany własnoręcznie.
Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Nowy podpis