Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy będą w przetargach wyłaniać firmy, którym zlecą odbiór i zagospodarowanie śmieci.
Gminy zyskają nowe narzędzia do ograniczenia ilości śmieci na wysypiskach, czego wymaga od nas Unia Europejska. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy będą w przetargach wyłaniać firmy, którym zlecą odbiór i zagospodarowanie śmieci. Mieszkańców natomiast obciążą zryczałtowaną opłatą za odbiór nieczystości. Wczoraj nad tymi zapisami rozpoczęła prace podkomisja sejmowej komisji ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa.
Zdaniem Ministerstwa Środowiska przejęcie kontroli nad odpadami przez gminy jest konieczne, by uniknąć kar za składowanie odpadów. Unia Europejska wymaga, by więcej śmieci było utylizowanych. Zmiany te nie podobają się przedsiębiorcom, którzy obawiają się, że samorządy wygryzą ich z rynku.