Gmina będzie mogła naliczyć opłatę za odbiór śmieci od każdego mieszkańca na swoim terenie. Jednak będzie mogła ją uzależnić również od wielkości gospodarstwa domowego lub powierzchni lokalu czy też ustalić ją na podstawie ilości zużywanej wody w mieszkaniu. Taki system ustalania opłaty śmieciowej to jedna z poprawek, jaką Senat wprowadził do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Chodzi o to, by gmina np. na podstawie zużycia wody oceniła, czy w danym lokalu mieszka jedna, a nie pięć osób. Wcześniej proponowano, by opłata naliczana była od zadeklarowanego mieszkańca.

Opłata za śmieci

– W Warszawie mieszka znacznie więcej osób niż jest zameldowanych. Dlatego będziemy mogli wybrać sposób ustalania tej opłaty – mówi Agnieszka Kłąb z Urzędu Miasta Warszawy. Dodaje, że pozwoli gminom sprawiedliwiej naliczać opłaty i zwiększyć ich ściągalność.