Pasażer ma prawo zwrócić bilet oraz zmienić termin czy trasę podróży. Przewoźnik nie może mu tych praw ograniczać.
Możliwość odstąpienia od umowy przewozu w każdym momencie – do chwili rozpoczęcia podróży – to podstawowe uprawnienia pasażera wynikające z prawa przewozowego.
Zwrot biletu
Nabywając bilet na przejazd, czy to w okienku kasowym, czy za pośrednictwem internetu, zawieramy z przewoźnikiem umowę przewozu. Na jej podstawie nabywamy prawa i obowiązki związane z podróżowaniem danym transportem. Jednym z takich uprawnień jest możliwość zmiany umowy lub odstąpienia od niej. Podróżny ma prawo tego dokonać w każdym czasie, do momentu rozpoczęcia podróży. Nie ma przy tym znaczenia, czy nabył bilet w kasie na dworcu, czy też drogą elektroniczną. Przewoźnik nie może tego prawa ograniczać także w stosunku do osób korzystających np. z promocji. Pasażer, który odda bilet, może żądać zwrotu pieniędzy. Warto jednak pamiętać, że możemy nie otrzymać zwrotu całej kwoty, gdyż przewoźnik zapewne potrąci odstępne. Jednakże jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika, należy się zwrot całej opłaty wniesionej za bilet.
Zgodnie z prawem przewozowym przed rozpoczęciem podróży pasażer może również zmienić umowę przewozu. Zmianie podlegają takie jej elementy, jak termin odjazdu, miejscowość przeznaczenia oraz klasa środka transportu.
Bez ograniczeń
W celu dokonania takich zmian podróżny powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie. Jeżeli zmiana wiąże się z podniesieniem ceny za przejazd, pasażer będzie musiał dopłacić różnicę należności. I odwrotnie – w sytuacji gdy np. chce jechać niższą klasą, powinien otrzymać zwrot wcześniej uiszczonej zapłaty za przejazd klasą wyższą. Prawo do zmiany umowy przewozu także nie może być ograniczane lub wyłączane przez przewoźnika.