Co robić, kiedy linia lotnicza zagubi lub zniszczy bagaż, odwoła czy opóźni lot - tego będą się mogli dowiedzieć pasażerowie odlatujący w czwartek z warszawskiego lotniska Chopina. Akcja informacyjna jest częścią ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia "Dzień Pasażera".

Na lotniskach w 23 krajach Europy pojawią się stoiska informacyjne, eksperci z Europejskich Centrów Konsumenckich przez kilka godzin będą bezpłatnie udzielać porad prawnych oraz wręczać ulotki edukacyjne. W Polsce akcja będzie przeprowadzona na lotniskach w Warszawie i Krakowie.

Jak powiedział PAP rzecznik warszawskiego portu Przemysław Przybylski, na stołecznym lotnisku w hali odlotów pracownicy polskiego oddziału ECK będą rozdawać pasażerom plakaty i ulotki informacyjne oraz odpowiadać na ich pytania.

"Każda osoba kupująca bilet na samolot zawiera z linią lotniczą umowę cywilno-prawną. Przewoźnik zobowiązuje się w niej do wykonania usługi według określonych standardów, a pasażer ma prawo do ich egzekwowania. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy albo standardy nie zostaną wypełnione, pasażer ma prawo domagać się od przewoźnika określonych świadczeń" - powiedział Przybylski. Wyjaśnił, że przykłady takich problemów to opóźnienie lub odwołanie lotu oraz utrata lub uszkodzenie bagażu.

Przepisy Unii Europejskiej gwarantują również równe traktowanie osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

"Dzień Pasażera" stanowi wspólną inicjatywę Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, obecnych we wszystkich krajach UE, Norwegii oraz Islandii. Do zadań sieci należy m.in. informowanie pasażerów o przysługujących im prawach oraz pomoc konsumentom w polubownym dochodzeniu roszczeń w razie zagubienia lub zniszczenia bagażu przez linie lotnicze.

W ramach trwającej kampanii uruchomiono też stronę internetową http://ec.europa.eu/passenger-rights, na której pasażerowie mogą znaleźć informacje na temat wszystkich przysługujących im praw. Informacje na temat praw pasażerów dostępne są również na stronie internetowej Lotniska Chopina: http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/pasazer/planowanie-podrozy/serwis-sms-owy.