Na organizatorów zbiórek publicznych zostanie nałożony obowiązek sporządzania sprawozdań. Łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki, z której dochód zostanie przekazany do innych krajów.
Sposób znakowania puszek i skarbonek, proces wydawania zezwoleń na zbiórki dla potrzebujących z zagranicy oraz ostateczny termin rozliczania zebranych datków – to tylko przykłady kwestii, które mają zostać doprecyzowane w nowej ustawie o zbiórkach publicznych. Na razie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt założeń do nowelizacji. Jej podstawowym celem ma być uregulowanie kwestii zbiórek publicznych, których forma znacznie zmieniła się od roku 1933, kiedy uchwalano ostatnią ustawę dotyczącą inicjatyw tego typu. Projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Pomoc dla zagranicy