Strony postępowania administracyjnego będą mogły skarżyć nie tylko bezczynność urzędów, ale także prowadzenie przez nie postępowania w sposób przewlekły – to najważniejsza zmiana, jaką wprowadza nowela kodeksu postępowania administracyjnego. 23 grudnia ustawę podpisał prezydent.

Zgodnie z nowymi przepisami strony będą mogły skarżyć się do sądów administracyjnych na przewlekłość postępowania prowadzonego przez urzędy. Jeżeli sąd przyzna rację stronie skarżącej, będzie mógł ukarać grzywną organ prowadzący postępowanie w sposób przewlekły.

Nowelizacja ma usprawnić prowadzenie postępowań przez organy administracyjne. Jednym z ułatwień będzie wzywanie stron i uczestników postępowania telefonicznie, telegraficznie oraz e-mailowo.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zasady, że pracownicy, którzy brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, będą wyłączeni od udziału w postępowaniu w sprawie. Dotyczy to pracowników organu I instancji, a także pracowników ministerstw, którzy przygotowują decyzje ministrów wydanych na skutek rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.