Klienci banków rzadko dochodzą swoich praw w kontakcie z bankami – stwierdzili uczestnicy debaty pt. „Konsumenci na rynku usług bankowych”. Jej organizatorem były Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Udział w dyskusji wzięli przedstawiciele banków oraz instytucji chroniących prawa klientów.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie urzędu wynika, że niemal 40 proc. konsumentów ma małą wiedzę na temat praw, jakie przysługują im względem instytucji finansowych. W efekcie klienci banków rzadko próbują dochodzić swoich racji i uważają, że są słabszą stroną.

Zdaniem Jarosława Króla, wiceprezesa UOKiK, wolny rynek i rosnąca konkurencja w sektorze usług bankowych skutkują ciągłymi zmianami w ofertach skierowanych do potencjalnych klientów. Natomiast brak wystarczającej wiedzy jest dla konsumentów przeszkodą w satysfakcjonującym uczestnictwie na rynku usług bankowych.

Tymczasem biorąca udział w dyskusji Katarzyna Marczyńska – arbiter bankowy – zwróciła uwagę na to, że coraz więcej konsumentów decyduje się na złożenie reklamacji. Jej zdaniem to duży krok naprzód.