Budżet państwa będzie bogatszy o dochody z komercyjnej działalności laboratoriów inspekcji ochrony środowiska – wynika z przyjętej wczoraj przez Sejm poprawki do nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o działach administracji rządowej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Dzięki nowym przepisom w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska powstaną laboratoria wspierające działalność inspekcji. Będą one mogły sprzedawać usługi związane z prowadzeniem pomiarów zanieczyszczeń czy badań w tym zakresie. Środki, jakie zarobią, zasilą budżet państwa. Niekoniecznie więc zostaną przeznaczone na rozwój inspekcji czy działania w zakresie ochrony środowiska.

Przyjęta nowelizacja zakłada też utworzenie systemu informatycznego inspekcji ochrony środowiska, w którym będą gromadzone i przetwarzane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Znajdą się w nim także informacje badaniach przeprowadzanych przez inspektorów i oceny stanu środowiska. Zgodnie z nowelą system będzie się nazywał Ekoinfonet. Nadzór nad nim obejmie główny inspektor ochrony środowiska.

W tej informatycznej bazie danych znajdą się informacje o zakresie i sposobie korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców. Informacje te są przekazywane urzędom marszałkowskim i wojewódzkim inspekcjom ochrony środowiska co pół roku. Dlatego w systemie znajdą się np. informacje o tym, ile dana firma wyemitowała dwutlenku węgla do atmosfery czy wypuściła ścieków do wód lub ziemi. Ekoinfonet zacznie funkcjonować 1 stycznia 2013 roku.