Gminy będą w przetargach wyłaniać firmy, które odbiorą śmieci od mieszkańców.
Gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi – wynika z projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. We wtorek projekt przyjął rząd. Zmiany oznaczają, że mieszkańcy gmin nie będą sami podpisywać umów na odbiór odpadów komunalnych z ich gospodarstw domowych z prywatnymi firmami. Będą za to wnosić opłatę do gminy za gospodarowanie odpadami. Opłata ta obejmie każdego mieszkańca danego terenu, a to oznacza, że nikt się nie uwolni od płacenia za śmieci, jak to jest obecnie.
Dzisiaj niektórzy w ogóle nie mają podpisanych umów na odbiór śmieci. Odpadków pozbywają się w lasach. W niektórych miasteczkach dochodziło też do podrzucania ich sąsiadom, którzy z kolei płacili za pozbywanie się odpadów. Zmiana prawa zakończy taką praktykę i, jak przekonuje Ministerstwo Środowiska, zaczną znikać dzikie wysypiska śmieci. Andrzej Kraszewski, minister środowiska, wielokrotnie podkreślał, że wyrzucenie śmieci do lasu jest najtańsze. Dlatego po zmianie prawa taka praktyka nie będzie się już nikomu opłacała, skoro i tak każdy mieszkaniec zapłaci gminie za odbiór odpadów.