Odpady po przekompostowaniu zostaną wykorzystane także na plantacjach roślin energetycznych, a nie tylko przy drogach i terenach zniszczonych.
Resztki z roślin będzie można zmieszać z ziemią lub przysypać je warstwą gleby. Natomiast odpady z gospodarki leśnej oprócz rozdrobnienia przed zastosowaniem na glebę będzie można poddać przyspieszonemu rozkładowi przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów. Takie zasady postępowania z odpadami, które mogą być wykorzystane jako nawóz, przewiduje nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie procesu odzysku R10, które już jutro wchodzi w życie.

Raz na pięć lat