STANISŁAW RYMAR - Zdania odrębne nie budują autorytetu trybunału.
Mówi się, że ma pan tradycyjne poglądy. Czy jako sędzia TK będzie pan kierować się własnymi przekonaniami, czy kontynuować dotychczasową linię orzeczniczą?
Będę oceniać przepisy prawa, tak aby służyły demokracji i realizacji konstytucyjnej zasady państwa prawnego. Uważam, że dotychczasowe orzecznictwo trybunału przyczyniło się do rozwoju prawa, do lepszego funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego.