Windykatorzy nie mogą żądać spłaty długu, który zgodnie z przepisami uległ już przedawnieniu. Tylko sąd może zobowiązać dłużnika do wyjawienia źródeł jego majątku. Uprawniony do złożenia wniosku jest wierzyciel.
Pan Jan otrzymał od firmy windykacyjnej wezwanie do zapłaty zobowiązania, które zaciągnął w 1999 roku. Z treści pisma dowiedział się, że firma nigdy nie zrezygnuje z pełnej windykacji swoich należności. Pan Jan nie musi jednak regulować długu, gdyż uległ on przedawnieniu.
Kodeks cywilny stanowi, że co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od spłaty zaciągniętego zobowiązania.