Często firmy windykacyjne sięgają po siłowe i agresywne metody odzyskiwania należności, aby skutecznie wyegzekwować długi. Konsumenci mają prawo bronić się przed taką działalnością, a UOKiK zakazuje firmom windykacyjnym stosowania praktyk naruszających przepisy prawa i wymierza im kary.

Czy za nieprawdziwą informację grozi kara

Uregulowałem dług, a do tej pory mimo moich wielokrotnych interwencji informacja o zobowiązaniach nie została usunięta z BIG-u. Czy osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, powinny zostać ukarane grzywną?

Czy windykator zabierze meble za długi

Wierzyciel powierzył egzekucję długu firmie windykacyjnej. Otrzymuję teraz bardzo agresywne telefony od pracowników firmy windykacyjnej, którzy grożą, że przyjdą do mojego mieszkania i zabiorą meble oraz sprzęt komputerowy na poczet mojego zadłużenia. Czy windykator może przeprowadzić egzekucję z mojego majątku?

Czy trzeba usunąć informację o dłużniku

Windykator działający w imieniu wierzyciela domaga się uregulowania przeze mnie zobowiązania w kwocie znacznie wyższej niż należna. Grozi, że zobowiązanie w tej zawyżonej kwocie zostanie ujawnione w BIG-u i w związku z tym stracę wiarygodność płatniczą. Czy w razie takiego nieprawdziwego wpisu mogę domagać się od wierzyciela, aby wystąpił do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu, z żądaniem usunięcia informacji?

Czy za windykatora odpowiada wierzyciel

Zleciłem firmie windykacyjnej odebranie od dłużnika pieniędzy. Windykator był skuteczny i dosyć szybko odzyskałem znaczną część wierzytelności. Ostatnio zostałem jednak przesłuchany przez prokuratora, bo windykatorowi zarzuca się wywieranie fizycznej i psychicznej presji na dłużnika. Czy ponoszę odpowiedzialność za niezgodne z prawem działania firmy windykacyjnej podejmowane w mojej sprawie?

Czy windykator może żądać wykazu majątku

Windykator działający w imieniu wierzyciela domaga się, abym wyjawił cały swój majątek i wskazał, gdzie znajdują się poszczególne rzeczy. Czy mam obowiązek przedstawić mu wykaz wartościowych rzeczy, które należą do mnie?

Czy można zająć majątek żony dłużnika

Jestem bezrobotny i utraciłem już prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Nie mam majątku osobistego. Moje długi windykator chce egzekwować z majątku mojej żony i z jej pensji. Czy windykator może domagać się od niej pieniędzy na pokrycie mojego zadłużenia?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dłużnik może obronić się przed agresywnym windykatorem.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.