Prywatne firmy, spółdzielnie mieszkaniowe czy sami mieszkańcy będą mogli ubiegać się w gminach o pomoc finansową na ekologiczne inwestycje – wynika z nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska, którą dziś zajmą się sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Posłowie tych komisji rozpatrzą sprawozdanie Senatu w sprawie tej nowelizacji.

Senat wprowadził do noweli jedną poprawkę. Określa ona, że możliwe będzie finansowanie w sferze ochrony środowiska z dochodów budżetów powiatów i gmin uzyskanych po 1 stycznia 2010 roku. Chodzi o to, że po zeszłorocznej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku, zostały zlikwidowane powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska. Od tamtej pory środkami na nich zgromadzonymi dysponują starostowie, wójtowie i prezydenci miast. Nowela ta uniemożliwiła udzielanie dotacji ze środków budżetowych gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych bezpośrednio osobom fizycznym, przedsiębiorcom czy wspólnotom mieszkaniowym w zakresie ochrony środowiska.

Nowela uchwalona wcześniej przez Sejm umożliwia gminom udzielanie dopłat swoim mieszkańcom na takie cele, jak: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż kolektorów słonecznych czy usuwanie azbestu. Jednak poprawka Senatu sprawia, że na takie cele pójdą nie tylko środki z kar i opłat środowiskowych, które do gmin trafią po wejściu w życie nowych przepisów, Także te pieniądze, które od początku roku trafiały do samorządów, będą mogły być spożytkowane w ten sposób.