Gminy będą mogły udzielić dotacji mieszkańcom na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków czy usuwanie azbestu.
Prywatne firmy, spółdzielnie mieszkaniowe czy sami mieszkańcy będą mogli ubiegać się w gminach o pomoc finansową na ekologiczne inwestycje – wynika z nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska, którą dziś zajmą się sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Posłowie tych komisji rozpatrzą sprawozdanie Senatu w sprawie tej nowelizacji.
Senat wprowadził do noweli jedną poprawkę. Określa ona, że możliwe będzie finansowanie w sferze ochrony środowiska z dochodów budżetów powiatów i gmin uzyskanych po 1 stycznia 2010 roku. Chodzi o to, że po zeszłorocznej nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku, zostały zlikwidowane powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska. Od tamtej pory środkami na nich zgromadzonymi dysponują starostowie, wójtowie i prezydenci miast. Nowela ta uniemożliwiła udzielanie dotacji ze środków budżetowych gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych bezpośrednio osobom fizycznym, przedsiębiorcom czy wspólnotom mieszkaniowym w zakresie ochrony środowiska.