Jak gminy wywiązują się ze swoich zadań związanych z ochroną środowiska? W jaki sposób inwestycje w środowisko wpływają na jakość życia mieszkańców? Czy warto ponosić milionowe wydatki na ochronę środowiska?
Tadeusz Dragon
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisław Śląski