Od nowego roku wzrośnie także opłata środowiskowa za składowanie jednej tony zmieszanych odpadów na wysypisku. Wyniesie 110,65 zł. To o 2,80 zł więcej niż obecnie.

Podwyżka wynika z projektu obwieszczenia ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Ministerstwo co roku, do końca października, musi podać nowe stawki opłat na przyszły rok. W 2012 r. będą one podwyższone o wskaźnik inflacji, który wyniósł 2,6 proc. Zmiany oznaczają, że więcej za korzystanie ze środowiska zapłacą niemal wszyscy przedsiębiorcy.

Obowiązek rozliczania się z emitowanych zanieczyszczeń powstaje, nawet jeśli w firmie są tylko samochody czy wózki widłowe.

Zgodnie z projektem ministerstwa stawka za emisję spalin do środowiska w przypadku jednej tony benzyny wypalonej w aucie osobowym spełniającym normę EURO 1 wyniesie 26,70 zł (obecnie 26,02 zł). W przypadku samochodu osobowego o normie EURO 5 stawka jednostkowa za emisję spalin ze zużytej jednej tony benzyny wyniesie 5,35 zł (obecnie 5,21 zł).

Za korzystanie ze środowiska obowiązkowo musi także płacić właściciel firmy, w której jest kotłownia lub gdy pobiera on wodę powierzchniową lub podziemną, np. na potrzeby produkcji. Podobnie jak przedsiębiorstwo, które emituje szkodliwe substancje do powietrza.

4,17 zł wyniesie stawka opłaty za 1 tonę spalonego drewna w kotłach