Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP postanowił, że od 16 do 19 listopada odbędzie się akcja protestacyjna prokuratorów polegająca na odstąpieniu do czynności procesowych. Decyzja o tym zapadła podczas odbywającego się wczoraj we Wrocławiu posiedzenia Rady Głównej ZZPiPP RP. Protest związany jest z oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzenia.

– Domagamy się, aby w sądach i prokuraturach w Polsce obowiązywały standardy podobne jak w innych krajach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia – mówi prokurator Jacek Skała, wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej związku.

We wczorajszej uchwale Rady Głównej ZZPiPP RP podkreślono, że istnieje pilna konieczność kontynuowania reformy prokuratury, która została zapoczątkowana rozdziałem funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Zdaniem środowiska prokuratorów po rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie poszły za tym inne realne działania zmierzające do stworzenia silnej, nowoczesnej i autonomicznej prokuratury, która mogłaby w sposób skuteczny realizować swoje zadania w zakresie ochrony prawa.

Jacek Skała dodaje, że akcja protestacyjna ma być wsparciem dla podobnych działań środowisk sędziowskich. Podobny protest sędziów odbędzie się 17 i 18 listopada.

Sędziowie zamierzają zorganizować tzw. dni bez wokandy oraz wręczyć premierowi list protestacyjny w postaci czerwonej kartki. Związane jest to z sierpniowa uchwałą Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, w której ogłoszono, że na jesieni dojdzie do akcji protestacyjnej z powodu wycofania się ministra sprawiedliwości z obietnicy podjęcia w pierwszej połowie 2010 r. prac legislacyjnych zmierzających do ostatecznego, docelowego uregulowania kwestii wynagrodzeń sędziów.