Decyzja o proteście zapadła podczas odbywającego się w czwartek we Wrocławiu posiedzenia Rady Głównej ZZPiPP RP.

Jak poinformował PAP wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej związku prokurator Jacek Skała, protest, który zaplanowano na cztery dni listopada, będzie polegał na "odejściu od czynności procesowych". "Domagamy się, aby w sądach i prokuraturach w Polsce obowiązywały standardy podobne jak w innych krajach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia" - powiedział Skała.

Dodał, że akcja będzie również wsparciem dla protestu sędziów, którzy w dniach 17-18 listopada zamierzają zorganizować "dni bez wokandy" oraz wręczyć premierowi list protestacyjny w postaci "czerwonej kartki".

W drugiej połowie sierpnia w przyjętej uchwale Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" ogłosiło, że na jesieni dojdzie do akcji protestacyjnej z powodu "wycofania się ministra sprawiedliwości z obietnicy podjęcia w pierwszej połowie 2010 r. prac legislacyjnych zmierzających do ostatecznego, docelowego uregulowania kwestii wynagrodzeń sędziów".

Akcja protestacyjna sędziów polegać ma m.in. na przeprowadzeniu dwóch tzw. dni bez wokandy

Akcja protestacyjna sędziów polegać ma m.in. na przeprowadzeniu dwóch tzw. dni bez wokandy, podczas których nie są wyznaczane rozprawy, a sędziowie zajmują się na przykład pisaniem uzasadnień do wyroków w swych gabinetach. Iustitia wezwała też sędziów do odmowy udziału w pracach komisji wyborczych w najbliższych wyborach samorządowych.

W czwartkowej uchwale Rady Głównej ZZPiPP RP podkreślono, że istnieje "pilna konieczność" kontynuowania reformy prokuratury, która została zapoczątkowana rozdziałem funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

"Zauważamy, iż w ślad za realizacją politycznego postulatu rozdziału tych dwóch podmiotów nie poszły realne działania zmierzające do stworzenia silnej, nowoczesnej i autonomicznej prokuratury, która mogłaby w sposób skuteczny realizować swoje zadania w zakresie ochrony prawa, a w szczególności zwalczania przestępczości" - napisano w uchwale.

Sygnatariusze dokumentu wskazują, że do tej pory nie podjęto rzeczywistych działań zmierzających do umieszczenia prokuratury w konstytucji. Domagają się też rozpoczęcia prac zmierzających do wzmocnienia pozycji prokuratora generalnego wśród innych organów państwowych. Wskazują również na konieczność zapewnienia prokuraturze autonomii budżetowej, "bez której nie jest możliwe skuteczne prowadzenie postępowań przygotowawczych".