Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia dokonywanie czynności prawnych za pośrednictwem internetu. Dzięki cyfrowym zabezpieczeniom znacznie trudniej go podrobić niż podpis własnoręczny.
Wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu umożliwia dokonanie czynności prawnej przez internet z takim samym skutkiem, jak w formie pisemnej. Posługiwanie się takim podpisem przy zawieraniu umów drogą elektroniczną wiąże się zawsze z potrzebą stosowania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego jego złożenie.

Ważność zawieranych umów