Obowiązek dokonywania zameldowania na pobyt czasowy powstanie po 30 dniach przebywania w nowym miejscu. Wymeldowania oraz zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie można dokonać za pośrednictwem internetu.
Nie będzie trzeba osobiście stawiać się w urzędzie, aby wywiązać się z obowiązku meldunkowego. Zameldowania będzie można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika, a drogą elektroniczną zgłosić wymeldowanie. Ponadto zniknie przepis o karaniu osób, które nie dopełniły obowiązku meldunkowego. Takie zmiany przewiduje nowa ustawa o ewidencji ludności, którą na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się Sejm. Posłowie zapoznają się ze stanowiskiem, jakie w tej sprawie przyjął Senat.
Ustawa ma na celu maksymalne uproszczenie procedur związanych z wypełnianiem obowiązku meldunkowego. Dlatego też znalazły się tam rozwiązania, zgodnie z którymi formularz potrzebny do dokonania zameldowania będzie dostępny na stronie internetowej urzędu. Tak więc będzie można go wydrukować i wypełnić w domu. Ułatwieniem ma być także uproszczenie formularza. Nie będzie już trzeba przy dokonywaniu zameldowania podawać informacji związanych z obowiązkiem wojskowym i wykształceniem. Ponadto osoba zmieniająca miejsce zamieszkania nie będzie musiała już dokonywać wymeldowania. Zrobi to za nią urząd. Tak więc zamiast dwóch wizyt w urzędach, czasami oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów, osoba dokona wyłącznie rejestracji nowego miejsca zamieszkania. Ponadto zniknie obowiązek meldowania się w razie przebywania pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby. Według nowych zasad zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trzeba będzie najpóźniej w 30. dniu, licząc od przybycia do tego miejsca.
Nowe przepisy wprowadzają także uproszczenie procedur związanych z nadawaniem numeru PESEL. Będzie on nadawany z urzędu przy rejestracji urodzenia dziecka czy ubieganiu się o polski dokument tożsamości. Zainteresowana osoba od ręki otrzyma urzędowe powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. W rejestrze PESEL gromadzone będą dane, które ponad wszelką wątpliwość pozwolą ustalić tożsamość osoby i jej aktualny status prawno-administracyjny. Wykreślono z niego dane związane z obowiązkiem wojskowym oraz z dokumentami legalizującymi pobyt cudzoziemców.