Ponad pół roku dłużej będziemy musieli poczekać na ułatwienia w zakresie obowiązku meldunkowego. Senat wprowadził poprawkę, odkładająca do 1 sierpnia 2011 r. wejście w życie nowej ustawy o ewidencji ludności. Teraz do poprawek Senatu będzie musiał ustosunkować się Sejm.

Zgodnie z nową ustawą łatwiej będzie się wywiązać z obowiązku meldunkowego – zameldować będzie nas mógł także pełnomocnik. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie można dokonać w formie dokumentu elektronicznego. Nie będzie też kar za niewywiązanie się z obowiązku meldunkowego. Grzywna będzie nakładana tylko na cudzoziemców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakładał jednak więcej udogodnień – przede wszystkim przewidywał zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2011 r. Podczas drugiego czytania projektu ustawy przyjęto poprawkę przewidującą pozostawienie obowiązku meldunkowego.

Uproszczone zostaną procedury związane z nadawaniem numeru PESEL. Będzie on nadawany z urzędu przy rejestracji urodzenia dziecka czy ubieganiu się o polski dokument tożsamości.

Z rejestru PESEL wykreślono dane dotyczące obowiązku meldunkowego.