Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w czwartek w Sejmie za wprowadzeniem kilkunastu senackich poprawek do nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Mają one charakter głownie doprecyzowujący i uzupełniający.

Jedna z poprawek umożliwia wojewodom sprawowanie nadzoru nad działalnością gmin w zakresie obowiązku meldunkowego. Z kolei inne poprawki doprecyzowują przepisy związane z obowiązkiem meldunkowym w przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Senatorowie zaproponowali także przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów - z 1 stycznia 2011 roku na 1 sierpnia 2011 roku.

Nowelizacja zakłada, że od 1 stycznia 2014 roku zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy. Ustawa wprowadza ponadto ułatwienia w kwestii meldunku już od stycznia 2011 roku.

Poza zniesieniem obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2014 roku ustawa przewiduje, że z tym dniem zmieni się też zakres danych gromadzonych w rejestrze PESEL. Zgodnie z ustawą rejestr PESEL nie będzie gromadził informacji dotyczących adresów, kraju zamieszkania oraz danych dotyczących wjazdu na teren Polski oraz wyjazdu poza granice naszego kraju.

Zgodnie z nowelą rejestr PESEL pozostanie podstawowym narzędziem systemu ewidencji ludności; likwidowane zostaną rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców. Zgodnie z ustawą dane będą udostępniane jedynie z rejestru PESEL.

Ponadto do czasu całkowitego zniesienia obowiązku meldunkowego ustawa wprowadza znaczne uproszczenia w tej kwestii. Przewiduje m.in., że obywatel dokonując zameldowania w urzędzie, będzie mógł jednocześni złożyć dokumenty dotyczące wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania. Do tej pory musiał najpierw wymeldować się w miejscu dotychczasowego zamieszkania i dopiero potem zameldować się w nowym miejscu pobytu. Wymagało to więc dwukrotnej wizyty w urzędach.

Głosowanie nad senackimi poprawkami odbędzie się w piątek.