Koncesjonariusz nie zawsze ma obowiązek stosować przepisy o udzielaniu zamówień publicznych. Taką interpretację wydał Urząd Zamówień Publicznych w swojej ostatniej opinii prawnej dotyczącej PPP
Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję, nie ma obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wyborze podwykonawców, gdy korzystał z ich zdolności i doświadczeń na etapie ubiegania się o koncesję.
Taką korzystną dla firm interpretację przedstawił Urząd Zamówień Publicznych w swej najnowszej opinii prawnej. To dobra widomość dla branży budowlanej, która krytykowała sprzeczne przepisy i domagała się ich zmian. Postrzegała je jako kolejną barierę dla rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. O problemie pisaliśmy w nr 146/2010 „Gazety Prawnej” („Przetargi blokują firmom dostęp do partnerstwa publiczno-prywatnego”).