Partner prywatny wybrany do współpracy przez samorząd w trybie ustawy o koncesjach nie będzie musiał wybierać podwykonawców w przetargu.
Realizacja partnerskiego projektu nie będzie podlegać reżimowi zamówień publicznych oraz ustawie koncesyjnej. Nad taką zmianą pracuje komisja Przyjazne Państwo.
Przepisy mają wyraźnie ograniczyć stosowanie procedur z ustawy koncesyjnej oraz z prawa zamówień publicznych tylko do pierwszego etapu projektu PPP, czyli do wyboru przedsiębiorcy (partnera prywatnego) oraz etapu kontroli wyboru przed sądem lub arbitrażem. Nie będzie się ich stosować do treści umowy o PPP oraz do etapu jej wykonywania. Dziś właśnie to zniechęca przedsiębiorców do partnerskich inwestycji z samorządami. Chodzi o to, że w projektach PPP po stronie prywatnej jest zwykle konsorcjum firm budowlanych i operatorskich. Stosowanie prawa zamówień publicznych do takich umów oznacza, że dziś konsorcjum odpowiada solidarnie. W praktyce więc firma budowlana musi być współodpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia przez cały okres trwania wieloletniej umowy o PPP, np. przez 30 lat.