Skarga pauliańska pomoże wyegzekwować należność nawet od najbardziej niesfornego dłużnika. Dzięki niej wierzyciel może odzyskać składniki majątkowe, których dłużnik się pozbył, przekazując je osobom trzecim. Jeżeli dłużnik zacznie sprzedawać majątek, to wierzyciel może wystąpić o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną.

Czy można zapobiec sprzedaży majątku

Rok temu pożyczyłam kuzynce 5 tys. zł. Do chwili obecnej pożyczki nie zwróciła. Ostatnio dotarły do mnie informacje, że zaciągnęła długi jeszcze u pięciu innych naszych znajomych. Ponadto wiem, że zamierza sprzedać swój samochód. Czy jako wierzyciel mogę zabronić dokonania takiej transakcji?

Czy rozdzielność majątkowa jest ważna

Dowiedziałem się, że osoba, która jest mi dłużna 10 tys. zł, sprzedała dom. Wiem także, że osoba ta ma rozdzielność majątkową ze swoim małżonkiem. Czy sąd będzie brał ten fakt pod uwagę, rozpatrując moje żądanie unieważnienia dokonanej przez dłużnika sprzedaży?

Czy darowiznę można uznać za nieważną

Znajomy pożyczył ode mnie 4 tys. zł. Dług miał mi zwrócić po sprzedaniu maszyn, gdyż był w trakcie likwidacji działalności. Dowiedziałem się, że wyposażenie warsztatu podarował synowi i teraz nie ma żadnego majątku, z którego mógłbym wyegzekwować pożyczkę. Obecnie bowiem znajomy jest bezrobotny, więc nie ma dochodów, które mógłby zająć komornik. Czy mogę się domagać uznania tej czynności darowizny za bezskuteczną?

Czy dłużnik działał z pokrzywdzeniem

Kupiłem działkę, której teraz nie mogę sprzedać, gdyż gmina nie chce udzielić pozwolenia na budowę na tym terenie. Obszar został bowiem przeznaczony pod tereny zielone niezabudowane. Mój wierzyciel uważa, że celowo dokonałem tego zakupu, aby stać się niewypłacalnym w wyższym stopniu. Czy jest on w stanie udowodnić mi działania mające na celu jego krzywdę?

Czy trzeba udowodnić zamiar pokrzywdzenia

Pożyczając znajomej pieniądze, byłem przekonany, że będzie ona w stanie je zwrócić. W trakcie postępowania egzekucyjnego okazało się jednak, że nie posiada ona majątku, z którego mógłbym zaspokoić swoją należność. Wiem, że część swojego majątku znajoma wyprzedała już po zaciągnięciu u mnie długu. Czy w takim przypadku muszę udowodnić, że dłużniczka działała z zamiarem pokrzywdzenia mnie?

Czy skarga skutkuje wobec wszystkich

Przed złożeniem wniosku egzekucyjnego dowiedziałem się, że dłużnik wyzbył się swojego majątku, przepisując dom na brata. Wiem, że jeden z wierzycieli domaga się unieważnienia darowizny dokonanej przez dłużnika. Czy mój dług również zostanie zaspokojony z tej nieruchomości, jeżeli sąd unieważni umowę darowizny między dłużnikiem a jego bratem?

Czy bez wyroku można wnieść skargę

Jestem winny koledze trzy tysiące złotych. Chcę sprzedać samochód, ale dowiedziałem się, że kolega będzie mógł żądać unieważnienia tej umowy. Czy może się o to starać, mimo że nie ma wyroku, który potwierdziłby mój dług?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odzyskać dług, gdy dłużnik wyzbył się posiadanego majątku.