Skarga pauliańska pomoże wyegzekwować należność nawet od najbardziej niesfornego dłużnika. Dzięki niej wierzyciel może odzyskać składniki majątkowe, których dłużnik się pozbył, przekazując je osobom trzecim. Jeżeli dłużnik zacznie sprzedawać majątek, to wierzyciel może wystąpić o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną.

Czy można zapobiec sprzedaży majątku

Rok temu pożyczyłam kuzynce 5 tys. zł. Do chwili obecnej pożyczki nie zwróciła. Ostatnio dotarły do mnie informacje, że zaciągnęła długi jeszcze u pięciu innych naszych znajomych. Ponadto wiem, że zamierza sprzedać swój samochód. Czy jako wierzyciel mogę zabronić dokonania takiej transakcji?