Ofiary powodzi, poszkodowani konsumenci lub osoby, które poniosły szkodę na skutek odwołania wycieczki, mogą razem dochodzić swoich roszczeń w jednym procesie. W tym celu muszą jednak wytoczyć powództwo zbiorowe.
Klienci oszukani przez firmy telekomunikacyjne, banki czy biura turystyczne rezygnują z dochodzenia swoich pieniędzy, obawiając się wysokich kosztów procesu. Jeśli strata jest niewielka, indywidualne wystąpienie z powództwem często jest nieopłacalne. Nowa ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym umożliwia poszkodowanym wspólne występowanie przed sądem.
W ramach postępowań grupowych można dochodzić roszczeń jednego rodzaju opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Oznacza to, że poniesiona szkoda musi być efektem identycznego lub podobnego zdarzenia. Wspólne pozwy o odszkodowania można jednak wytaczać tylko w określonych sprawach. Prawo takie przysługuje osobom poszkodowanym działaniem produktu niebezpiecznego, np. w przypadku wybuchających baterii w laptopach. Swoich roszczeń można dochodzić również z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Także konsumenci, którzy ponieśli szkodę majątkową na skutek stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych postanowień umownych, mogą wytaczać przeciwko nim pozwy zbiorowe.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wytoczyć pozew zbiorowy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Kto może dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym
- Co powinien zawierać pozew zbiorowy
- Co do pozwu należy dołączyć