W Unii Europejskiej konsumenci są chronieni przez ujednolicone regulacje. Jeśli towar jest niezgodny z umową, mogą go reklamować maksymalnie w ciągu dwóch lat od chwili zakupu.
Urlop to doskonała okazja do zagranicznych zakupów. Często po powrocie do kraju okazuje się jednak, że kupione rzeczy nie spełniają wymogów nabywców albo po prostu są uszkodzone. Konsument, który kupił niepełnowartościowy towar w innym kraju Unii, nie jest bezradny. Może złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji.
Reklamując wadliwy towar, możemy wybrać podstawę prawną naszych roszczeń – na podstawie tzw. niezgodności towaru z umową lub na podstawie gwarancji. Wybór ten powinien być dokonany po dokładnej analizie kilku kwestii: dostępnych sposobów usunięcia wady, kosztów naprawy i dostarczenia towaru do serwisu, terminów rozpatrzenia reklamacji oraz czasu realizacji naszych roszczeń.