Robiąc zakupy za granicą, konsument musi liczyć się z tym, że ewentualną reklamację wadliwych produktów będzie składał w państwie, w którym je zakupił.
Czytelniczka często robi zakupy w krajach Europy Zachodniej.
– Zastanawiam się, gdzie mogę reklamować wadliwe produkty. Jakie przepisy stosuje się do umów zawieranych z konsumentami – pyta pani Katarzyna z Zielonej Góry.