Wierzyciel ponosi koszty pomyłek popełnionych przez prowadzącego egzekucję. Dłużnik może złożyć skargę na nierzetelne czynności wykonywane przez komornika.
Wierzyciele w Polsce muszą płacić za pomyłki komorników popełniane w trakcie egzekucji długu. Zamiast uzyskać pomoc przy dochodzeniu swoich pieniędzy, są oni narażani na dodatkowe koszty. Tak jest w przypadku złożenia przez dłużnika skargi na czynności komornika. Jeżeli sąd uzna, że jest ona słuszna, koszty odbytego postępowania paradoksalnie obciążają wierzyciela, a nie winnego popełnienia błędu komornika.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:
- Kiedy płaci wierzyciel
- Skargi na komornika
- Jak może się bronić wierzyciel


Pełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP