Ambicją twórców tego projektu jest usunięcie barier prawnych dla wszystkich obywateli UE, którzy mogą mieć styczność z procedurami prawnymi w innych krajach członkowskich. Portal ma zapewnić pomoc w najbardziej życiowych sprawach, np. pomóc w znalezienie notariusza w innym kraju Unii, gdzie zamierzamy kupić mieszkanie, albo w odszukaniu prawnika w przypadku, kiedy podczas wakacji staniemy się ofiarą oszustwa. Co więcej, pomoże on sędziemu w skonsultowaniu się na temat prawa obowiązującego w innym kraju członkowskim.

Europejski serwis e-Justice, zawierający około 12 tys. stron informacji, zostanie uruchomiany w 22 oficjalnych językach Unii, w tym w języku polskim. Ma on jednak wchodzić w życie w trzech etapach.

Na pierwszym etapie, jego użytkownicy uzyskają dostęp do prawa i informacji w Unii i poszczególnych krajach (N-lex, EUR-lex, case law – prawo precedensowe), łącznie z ogólnoeuropejską bazą danych (ułatwiającą m.in. znalezienie prawnika czy notariusza w innym kraju członkowskim).

Etap drugi otworzy drogę do elektronicznej komunikacji między władzami sądowymi i obywatelami (w tym składania wniosków do sądów, wymiany dokumentów w toczącym się postępowaniu sądowym, czy dotyczącym procedury europejskiego nakazu płatności).

Trzeci etap będzie zwieńczeniem projektu, bo zapewni bezpieczną komunikację między władzą sądowniczą w różnych krajach( możliwość przeprowadzania wideokonferencji, czy realizacji pomocy prawnej).

Oficjalna inauguracja portalu ma nastąpić podczas spotkania unijnych ministrów sprawiedliwości w Brukseli.