Włoch podróżujący do Niemiec potrzebuje prawnika. Francuski przedsiębiorca potrzebuje informacji z węgierskiego rejestru gruntów. Estoński sędzia ma pytanie dotyczące hiszpańskiego systemu sądowego. W chwili obecnej uzyskanie tych informacji może trwać wiele tygodni. Odpowiedzi na te pytania – w 22 językach Unii Europejskiej – będą jednak dostępne po jednym kliknięciu. 

UE uruchomiła dzisiaj europejski portal „e-Sprawiedliwość” – elektroniczny pojedynczy punkt obsługi umożliwiający dostęp do wymiaru sprawiedliwości na terenie UE. Ten portal internetowy będzie służył obywatelom, przedsiębiorcom, prawnikom i sędziom w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania prawne dotyczące kwestii transgranicznych i przyczyni się do zwiększenia powszechnej wiedzy obywateli na temat różnych systemów prawnych – i tym samym do tworzenia jednolitego obszaru sprawiedliwości.

Na początek 12 tysięcy stron

Pierwsza wersja portalu, licząca ponad 12 000 stron, oferuje bogaty zasób informacji i linków dotyczących przepisów i praktyk we wszystkich państwach członkowskich. Na stronach portalu można na przykład znaleźć informacje na temat pomocy prawnej, szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości i organizacji wideokonferencji, a także linki do prawnych baz danych oraz internetowych rejestrów upadłości i rejestrów gruntów. Informacje o wymiarze sprawiedliwości są teraz łatwo dostępne dla ponad 10 mln obywateli uczestniczących corocznie w transgranicznych procedurach sądowych.

„Jest to ważny dzień dla europejskiego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wprowadzając ten portal, kładziemy podwaliny skuteczniejszego i dostępniejszego wymiaru sprawiedliwości dla obywateli europejskich” - powiedział Stefaan De Clerck, belgijski minister sprawiedliwości. „Projekt „e-Sprawiedliwość” jest podstawą nowoczesnego europejskiego wymiaru sprawiedliwości, a portal „e-Sprawiedliwość” jest ścieżką, która do niego prowadzi. Do osiągnięcia trwałego sukcesu jest teraz konieczna intensywna współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt.

Wystarczy kliknąć

„E-Sprawiedliwość” to wymiar sprawiedliwości dostępny po jednym kliknięciu. Czynimy dziś wielki krok do przodu w przybliżaniu wymiaru sprawiedliwości obywatelom UE i zwiększaniu wzajemnej wiedzy na temat poszczególnych systemów prawnych. Wiedza daje zaufanie, a zaufanie daje pewność, że nasze prawa będą chronione, niezależnie od tego, w której części Europy jesteśmy” -powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. 

Kto skorzysta z tej strony? 

Obywatele mogą uzyskać odpowiedzi na temat funkcjonowania systemów prawnych 27 państw członkowskich. Mogą zdobyć szybkie odpowiedzi, gdy potrzebują ich w związku z takimi sytuacjami życiowymi jak rozwód, śmierć, spór prawny czy nawet przeprowadzka. Mogą znaleźć prawnika w innym państwie, dowiedzieć się, w jaki sposób uniknąć kosztownych postępowań sądowych dzięki mediacji, gdzie wnieść skargę i prawo którego państwa członkowskiego ma zastosowanie w danej sprawie, a także czy mają prawo do pomocy prawnej.

Przedstawiciele prawni, notariusze i sędziowie mogą uzyskać dostęp do prawnych baz danych, skontaktować się za pomocą sieci sądowych, z osobami wykonującymi ten sam zawód w innych państwach członkowskich i znaleźć informacje na temat szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Mogą również uzyskać informacje dotyczące organizacji transgranicznych wideokonferencji;