W postępowaniach przetargowych ogłoszonych po 30 grudnia 2009 r. zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia nowych dokumentów, np. danych dotyczących podwykonawców.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, których może żądać zamawiający wykonawca, na żądanie zamawiającego musi dostarczyć m.in. zaświadczenia o niekaralności lub instrukcje obsługi urządzeń.

Nowe i stare przepisy