Urzędnicy chętnie udzielają zamówień publicznych z wolnej ręki. Jedna czwarta postępowań w 2009 r. została wszczęta po negocjacjach tylko z jednym wybranym wykonawcą.
Wzrasta wartość rodzimego rynku zamówień publicznych. W 2009 r. przedsiębiorcy wygrali kontrakty o wartości 126,7 mld zł. To o 16 proc. więcej niż w 2008 r. (109,5 mld zł). Tak wynika ze sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2009, który przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.
Zdecydowaną większość zamówień udzielono przedsiębiorstwom krajowym (ok. 97,65 proc.), natomiast polscy wykonawcy za granicą uzyskali 57 kontraktów publicznych (w 2008 – 52).