Spadkodawca będzie mógł wskazać w testamencie, jakie przedmioty po jego śmierci otrzymają poszczególni spadkobiercy. Taki zapis windykacyjny będzie miał wiążący charakter dla dziedziczących. Te istotne zmiany w zasadach dziedziczenia przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

– Dzięki nowym rozwiązaniom spadkodawca będzie miał wpływ na sposób podziału majątku, który pozostawił – mówi prof. Maksymilian Pazdan z Uniwersytetu Śląskiego.

Rodzaje zapisów

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje, że spadkodawca w każdej chwili będzie mógł odwołać i zmienić zapis windykacyjny.

– Umożliwienie spadkodawcy sporządzenia zapisu windykacyjnego nie zamknie mu drogi do sporządzania zapisów zwykłych. Nawet na rzecz osoby, którą obciążył zapisem zwykłym, może sporządzić zapis windykacyjny – tłumaczy adwokat Ryszard Czarny z kancelarii Czarny i Wspólnicy.

– Zapis zwykły polega na tym, że spadkodawca przez rozporządzenie testamentowe zobowiąże spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz wskazanej przez siebie osoby. Zapisem zwykłym może też obciążyć zapisobiorcę. Natomiast dokonując zapisu windykacyjnego spadkodawca postanawia w testamencie, że oznaczona osoba nabywa konkretny przedmiot z chwilą otwarcia spadku – dodaje Ryszard Czarny.

Przy ustanawianiu zapisu windykacyjnego spadkodawca nie będzie mógł zastrzec warunku lub terminu, bo spowodowałoby to jego bezskuteczność. W takiej sytuacji nieważny zapis windykacyjny wywoływałby skutki zapisu zwykłego.