Samochody straży miejskiej są uprzywilejowane w ruchu. Dlatego, gdy jadą na sygnale, kierowcy powinni ułatwić im przejazd.
Samochody straży miejskiej są uprzywilejowane w ruchu, tak jak auta policji czy pogotowia ratunkowego. Sygnał mogą włączyć – jeżeli wymaga tego sytuacja – ominąć korki i przejechać na czerwonym świetle, by szybciej dojechać na miejsce wezwania. To jedna z ostatnich zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 24 grudnia 2009 r. Nie wszyscy kierowcy jednak o tym wiedzą.
Zgodnie z prawem kierowcy muszą w takiej sytuacji, gdy na drodze porusza się uprzywilejowany pojazd na sygnale, umożliwić mu przejazd, ustąpić pierwszeństwa. Jednak kierowca pojazdu uprzywilejowanego – w tym straży miejskiej – także musi zachować szczególną ostrożność. Ponadto włączyć sygnał dźwiękowy i świetlny może wtedy, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Tak samo jest, gdy bierze on udział w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.
Jeszcze w tym kwartale samochody ciężarowe i autobusy będą mogły zostać czasowo wycofane z ruchu na znacznie dłuższy okres niż obecnie, na okres od 2 do 24 miesięcy.