Wspólnoty mieszkaniowe w spółdzielniach powstają podobnie jak w budynkach należących do gmin. Tu jednak nowi właściciele lokali mają większy problem z odłączeniem się od pierwotnego właściciela i wyeliminowania go od zarządzania ich nieruchomością.
Wspólnota mieszkaniowa powstaje najczęściej z mocy samego prawa, w każdym domu, w którym sprzedano choćby jedno mieszkanie, biuro czy sklep. Pojawia się więc wszędzie tam, gdzie lokale sprzedają deweloperzy lub inni dotychczasowi właściciele, np. gmina.
Wyjątek stanowią wspólnoty powstające w spółdzielniach mieszkaniowych. Tu dopuszczalne są dwa sposoby powstawania wspólnot mieszkaniowych.