Za sprawy wspólnoty mieszkaniowej odpowiada zarząd, i to nawet wówczas, gdy podpisano umowę z zarządcą. Dlatego członkowie zarządu powinni systematycznie rozliczać zarządcę z obowiązków i efektów jego pracy.
Reklama

1 Co należy zawrzeć w umowie o zarządzanie nieruchomością

Wspólnota mieszkaniowa może korzystać z pomocy osób lub podmiotów gospodarczych, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami zawodowo. W tym celu musi zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę o zarządzanie. Należy w niej zaznaczyć, że przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności zarządu nieruchomością wspólną. Umowa powinna określać jednoznacznie czynności, które będzie wykonywał zarządca, a także opisywać nieruchomość w sposób określony w księdze wieczystej, tzn. położenie nieruchomości, numer ewidencyjny działki, obręb oraz sąd, który prowadzi księgę wieczystą oraz numer księgi.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zawrzeć umowę o zarząd wspólnotą.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz 3 pozostałe porady:

2 Jakie uprawnienia musi mieć osoba zajmująca się zarządzaniem
3 Jakie obowiązki na zarządcę może nałożyć wspólnota
4 W jaki sposób określić wynagrodzenie zarządcy